Meil on lehel 88 külalist ja 0 liiget

Kasutatud kodumasinad

Meie kauplus

Pae 72, Tallinn, 13620
(372) 66 99 010
(372) 55 588 588
Saada e-mail

Kaart ja sõidujuhised


E-R: 10:00 - 18:00
L: 11-15 P: Suletud

Remont: (372) 56 496 404
ja (372) 55 588 588

NB!
Saadame kaupa üle
Eesti Cargobussiga!

liisi

Garantii

Garantiiaeg toote koduseks kasutamiseks on 6 (kuus) kuud. Ettevõtetele kehtib 3 (kolm) kuud garantiid. Garantiis sisalduvad garantii ajal volitatud hooldajale teatud garanteerija poolt fikseeritud ehituslikud vead ja selliste vigade tõttu tootele tekitatud kahjustuste remondi kulutused. Loetletud vead volitatud hooldaja kõrvaldab, seades toote töökorda.

Vastutuse ja garantii piirangud: see garantii on antud eeldusel, et toode on normaalses koduses kasutuses ning, et suulist või kirjalikku kasutusjuhendit järgitakse hoolikalt. Kui toodet kasutatakse asutuses või kui toode ostetakse asutuse nimel, antakse tootele poole lühem garantii. Garanteerija vastutus on piiratud ega kata selliseid kahjustusi, mis on tekitatud toote poolt teistele esemetele või isikutele. Garantii katkeb, kui seadme seerianumber on kahjustatud või eemaldatud  Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:

  1. Toote transportimisel oma transpordiga.
  2. Toote kasutaja hoolimatusest või toote ülekoormamisest.
  3. Garantii ajast sõltumatutest tingimustest, nagu võrgupinge muutustest (lubatud + - 10%), äikesest, tulekahjust, volitamata isikute tehtud remondist, hooldusest, konstruktsiooni muutustest.
  4. Omapoolsest väärast paigaldusest (s.t. ka seda, et toode peab olema maandatud).

Garantii alla ei kuulu ka toote töötamise seisukohalt vähetähtsate vigade remont (kriimustused, värvikahjustused, mõlgid jne.) ega osad millede purunemisolek on halva käsitlemise või loomuliku kulumise tõttu normaalsest suurem (hõõglambid, klaas, portselan, plastmass osad jne.) Garantii alla ei kuulu juhendis NB! all välja toodud nõuete eiramine.

Tegevusvea ilmnedes garantii ajal peab klient sellest teatama volitatud hooldajale, Millise tootega on tegemist (mudel, tüüp), vea iseloomu võimalikult täpselt ning millistes oludes viga tekkis.

 

Garantiiremonti teostame ainult töökojas aadressiga Pae 72, Tallinn.

Remonti vajava kodumasina toimetab töökotta klient omade kuludega.

Ebaselgetes olukordades on kliendil koos remondisooviga põhjust eelnevalt volitatud hooldajaga nõu pidada garantii sisust, võimalikust remondi tasust ja sellest, kas toodet remonditakse töökojas või kasutuskohal. Kliendil on ka  põhjust uurida, kas temal endal tuleb midagi ette võtta.

Volitatud hooldaja teeb garantii ajal tasuta remonti ja vahetab vajaminevad osad. See eeldab, et vigased osad loovutatakse hooldajale. Töö tehakse normaalsel tööajal (11.00-17.00), vastasel korral on volitatud hooldajal õigus nõuda lisatasu.

Vale väljakutse ja kliendi enda poolt tekitatud vigastuste puhul garantii ajal tuleb maksta väljakutse eest ning ka varuosade ja tehtud töö eest. Kui antud olukorras klient keeldub maksmast omab hooldaja ühepoolset õigust garantii aja lõpetamiseks.

Kliendi poolt ostetuid kaupu tagasi ei osteta, vaid vahetatakse ringi teise samaväärsesse hinnaklassi kuuluva kauba vastu juhul, kui garantii ajal tekkinud viga ei ole võimalik kõrvaldada.

Pae 72, Tallinn "Kasutatud Kodumasinad OÜ"

Garantii remonti saate tellida tel. 6699010 E-R 11.00-17.00

OSTETUD KAUPA TAGASI EI OSTETA!